Aquila.pl / Kontakt

Kontakt

Aquila Park Sp. z o. o.

ul. Telimeny 1
05-420 Józefów
tel/fax +48 (22) 77 83 000
e-mail: aquila@aquila.pl


Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy
XII Wydział  Gospodarczy KRS
KRS: 0000138143; NIP: 532-17-51-787
Kapitał  zakładowy
w wysokości 54  000 000,00 zł.


 
Aquila Hotele Sp. z o.o.

ul. Telimeny 1
05-420 Józefów
tel/fax +48 (22) 77 83 000
e-mail: aquila@aquila.pl

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy,
XII Wydział  Gospodarczy KRS,
KRS: 0000207487; NIP: 526 27 74 679,

Kapitał  zakładowy 
w wysokości 
 5  844 500,00 zł.
 

Aquila Events Sp. z o. o.
ul. Telimeny 1
05-420 Józefów
tel/fax +48 (22) 77 83 000
e-mail: aquila@aquila.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
XII Wydział  Gospodarczy KRS
KRS: 0000410141; NIP: 701-033-38-53
Kapitał  zakładowy: 50 000,00 zł

 Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w poniższym formularzu zostaną wykorzystane wyłącznie do udzielenia przez Aquila Park Sp. z o.o. odpowiedzi na niniejszą korespondencję.


Copyright © 2008 AQUILA GROUP Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: SEENET